Fiske     ...tilbake til Bilder Temasider

  ...les mer om fyrlykter her

Nordøy fyrlykt, Oc (3) 10s

Brilliant I  

Her skal vi fortelle om fiske og redskaper som ble brukt 

Bildet fra 1954 viser sildesnurperen "MARHOLM" fra Hellesøy med sildekast 

Mannskapsbilde fra 1953
Brugdeer verdens neststørste fisk etter hvalhaien.   Til høyre bilde av "Ulven" som var hjelper da bildet ble tatt
Størje(tunfisk) antas å være  verdens raskeste fisk med toppfart    ca.100 km/time  

 

Her kan du lese om båtene fra Misje der mange fra Sulo var med som mannskap.

Til venstre Brilliant I fra Torsvik

                

  • Mer stoff og bilder kommer om fiske etter vinter- og vårsild,  brisling, brugde  og sildefiske på Island

  • Dette var aktiviteter som endel i Sulo var med på når de ikke drev med hjemmefiske

  • Hjemmefiske var hovednæring for de fleste da Sulo ikke hadde egen gårdsdrift. Øyen er eiet av oppsittere på Hernar.

Størjefangst  

Hjemmefiske  

      Fiskeredskaper       Merkeregister

  • Her vil vi prøve å få bilder av motorbåtene som var i bruk i Sulo på 1950- og 60 tallet 
  • Egil, Sjøblomst, Sjøbris, Roald, Leif, Baarøy, Sulholm, Sjøpløy, Arvid, Solhaug og Suløy..noen glemt?
  • Hver familie hadde på den tiden motorbåt ved siden av robåt (stort sett oselver). 
  • Begge deler ble brukt aktivt til forskjellige fiskeredskaper som garn,teiner,line osv. til de forskjellige årstider
Baarøy, Sjøpløy og Sulholm

Egil

Baarøy

"Takk til SABBEN"

Sjøblomst, Roald, Leif

Slik var det ca.1900

  • Dette var nok levemåten for de fleste i Sulo rundt århundreskiftet 1900
  • Hverdagen på fiske med robåter og segl
  • Av og til i Bergen for å selge fangst og kjøpe handelsvarer

Kilde:Strilesoga bind 2          Oselver med råsegl

Striler ved fisketorget i Bergen 1905

 

...topp

...tilbake til Bilder Temasider